PRAGOKOM s.r.o. - autorizovaný Dealer pro radiostanice MOTOROLA, telefon: +420 777 001 499

vozidlová radiostanice
mobilní vysílačka

GM950 N2 - 4 kanály

 
Vozidlová radiostanice GM950 byla vyvinuta tak, aby ji bylo možné co nejjednodušeji ovládat, ale zároveň aby splňovala nejvyšší požadavky na oddolnost a spolehlivost. GM950 využívá pětitónovou signalizaci ke zvýšení rychlosti a operativnosti rádiového spojení. Tato vlastnost je v mnoha mobilních komunikačních systémech nezbytná. Jestliže chcete lépe organizovat pohyb vašich vozidel, nebo zajistit větší bezpečnost zaměstnanců kdekoliv v terénu, potom GM950 je nejvýhodnějším řešením vašich požadavků.

Pouze pásmo MidBand
podporuje
Select 5
PL, DPL

 GM950-N2 [400x400 21 kB]
náhled
Standardní možnosti radiostanice GM950 N2:
 • Podporuje všechny světové pětitónové signalizační standardy.
 • Privat Line (CTCSS) a Digital Privat Line.
 • Vestavěný reproduktor s Nf výkonem 4W.
 • Výběr mezi 12.5 kHz, nebo 20/25 kHz provedením.
 • Time Out Timer (programovatelné omezení doby vysílání).
 • Možnost provozu v celé šířce pásma.
 • Výběr ze dvou úrovní Vf výkonu (5-25W) programovatelných na kanál.
 • GM950 je plně programovatelná pomocí osobního počítače a softwaru pracujícího pod operačním systémem Windows.
 • 4 kanálové pozice
 Nouzový provoz
Funkce, která zajistí Vašim zaměstnancům více možností v nouzových situacích.
 • Inicializace nouzového provozu po stlačení jediného tlačítka
 • Vysílání a příjem bez použití rukou (Hands-free)
 • Utajené přepnutí do nouzového režimu
 • Utajený nouzový provoz
 • Spuštění druhého mikrofonu

 Umrtvení a oživení
Možnost celkově "umrtvit" radiostanici vyslaným signálem a vyřadit ji z provozu do okamžiku, kdy přijme signál k "oživení".
Možné použití:
 • Vyřadit ukradené radiostanice z provozu.
 • Zabránit provozu pronajatých radiostanic, které nebyly vráceny.
 • Zamezit použití radiostanic na leasing, u kterých nebyla uhrazena měsíční splátka.

 Scan
Radiostanice GM950 umožňuje nadefinování až 2 seznamů pro sledování kanálů. Seznam pro sledování kanálů je programován prodejcem - avšak uživatelé mohou kanál, který nechtějí sledovat, dočasně ze seznamu vymazat tlačítkem s předdefinovanou funkcí "Smazat rušený kanál".
Některé z nabízených funkcí pro vysílání v módu Scan:

Talkback:
Vysílání na kanálu, na kterém je v daném okamžiku přijímán hovor.

Home revert:
Vysílání na kanálu, jehož číslo bylo zobrazeno před tím, než stanice začala pracovat ve Scan módu.

Last Free:
Vysílání na naposled sledovaném hovorovém kanálu, kde nebyl zjištěn žádný hovor.

Last Busy:
Vysílání na naposled sledovaném hovorovém kanálu, kde byl zjištěn hovor.

Předurčený kanál:
Vysílání na předdefinovaném kanálu.
 Oprávnění k hovoru
Tato funkce zvýší ukázněnost uživatelů Vaší radiové sítě, tím, že nebudou mít možnost vést hovor, pokud jejich radiostanice nepřijme od dispečera zvláštní oprávnění k hovoru.

 Cleardown
Funkce zabezpečující uzavření příjmu radiostanice (funkce bývá označována jako vzdálené uzavření squelche) zabraňuje uživateli v poslechu zpráv, které mu nejsou přímo určeny. Radiostanici GM950 lze díky této funkci naprogramovat pro "reset squelche C-tónem", což je parametr, který může být vyžadován pro integraci radiostanice do radiových sítí založených na jiné technologii než je Motorola.

 Automatické potvrzení
Tato funkce zvyšuje účinnost radiových sítí, založených na pětitónové signalizaci. Každý uživatel je okamžitě informován zda výzva, kterou právě vyslal, byla přijata.

 Indikátor obsazeného kanálu
Při použití funkce indikátoru obsazeného kanálu se znatelně, zlepší komunikace ve Vaší rádiové síti a skupiny uživatelů s rozdílným PL nebo DPL kódem nebudou mít možnost vzájemně se rušit při hovoru.

 Programovatelná funkční tlačítka
U radiostanice GM950 lze programově nastavit šest funkčních tlačítek. To znamená, že záleží pouze na Vašem rozhodnutí, kterou z možných funkcí Vám oficiální prodejce Motorola přiřadí ke každému tlačítku.

 Zpětná volba
Umožňuje zavolat zpět použitím jediného tlačítka. Tato funkce může být důležitá pro uživatele pohybující se i mimo vozidlo. Nyní mohou zavolat zpět tomu, kdo je volal v době jejich nepřítomnosti ve vozidle.

 Přesměrování volby
V době, kdy se uživatel pohybuje mimo vozidlo, může být příchozí výzva přesměrována na ruční radiostanici nebo pager.

 Externí alarm
Jestliže je tato funkce aktivovaná, příchozí výzva spustí klakson, nebo světla vozidla. Tato možnost je výhodná pro uživatele, kteří se často pohybují venku, v blízkosti svého vozidla.

 Repeater Talkaround
Radiostanice může použít stejný kmitočet pro příjem a vysílání (simplexní provoz), i když je nastavená pro provoz přes převaděč. Takto budete mít zajištěnou možnost komunikovat i ve chvíli, kdy přestane pracovat Váš převaděč.
MOTOROLA - Vaše pojištění kvality
Motorola Radius GM950 byla vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší požadavky na odolnost a spolehlivost. Stejně jako každý výrobek firmy Motorola, prošla i GM950 náročnými zkouškami simulujícími pětiletý provoz v nejtěžších provozních podmínkách.
Nejenom to, že je GM950 odolná proti stříkající vodě a prachu, ale vyhovuje i přísným předpisům EU a normě MIL TD na odolnost proti nárazům a vibracím.
Motorola, jakožto největší světový výrobce v oblasti mobilních komunikačních zařízení, si zakládá na dokonalosti jak svých výrobků, tak i služeb zákazníkům.
Na tomto poslání se podílí oficiální prodejci firmy Motorola, kteří vám pomohou vybrat, podle vašich potřeb, to nejoptimálnější řešení Vašeho radiosystému. Budou vždy nápomocni při montáži a servisu vašeho radiosystému Motorola.
Technické údaje:
Druh provozu simplexní nebo semiduplexní řízený syntezátorem
Kmitočtová pásma MB: 66 - 88 MHz
VHF: 136 - 174 MHz
UHF: 403 - 470 MHz
Počet kanálů 4
Kanálová rozteč 12,5 kHz nebo 20/25 kHz
Výstupní Vf výkon 5 - 25 W
Přeladitelnost celé kmitočtové pásmo
Výstupní Nf výkon vestavěný reproduktor 4 W s menším než 5 % zkreslením
Rozměry 44 x 168 x 160 mm
Hmotnost 1.030 g

Příslušenství pro GM950
 anténní prut 1/4 [400x400 18 kB]
  MFT120
  anténní prut 1/4   (další info)
 anténní prut 1/4 [400x400 18 kB]
  MLB6600
  anténní prut 1/4   (další info)
 anténní prut 5/8 [400x400 20 kB]
  MHB5800
  anténní prut 5/8   (další info)
 anténní pružina [400x400 10 kB]
  MS
  anténní pružina   (další info)
 anténní svod [400x400 21 kB]
  BMPL
  anténní svod   (další info)
 držák mikrofonu [400x400 23 kB]
  HLN9073
  držák mikrofonu   (další info)
 DTMF mikrofon [400x400 21 kB]
  GMN6148
  DTMF mikrofon
 DTMF mikrofon [400x400 16 kB]
  HMN1037
  DTMF mikrofon
 konektor BNC [400x400 20 kB]
  BNC
  konektor BNC   (další info)
 malý magnet [400x400 15 kB]
  GMPL
  malý magnet   (další info)
 mikrofon [400x400 17 kB]
  HMN3413
  mikrofon
 mikrofon [400x400 16 kB]
  HMN1056
  mikrofon
 montážní držák [400x400 13 kB]
  GLN7324
  montážní držák   (další info)
 napájecí kabel [400x400 19 kB]
  HKN4137
  napájecí kabel   (další info)
 stolní mikrofon [400x400 20 kB]
  HMN3000
  stolní mikrofon
 stolní mikrofon [400x400 16 kB]
  RMN5068
  stolní mikrofon   (další info)
 stolní stojan pro GM950 [400x400 12 kB]
  GLN7318
  stolní stojan pro GM950   (další info)
 velký magnet [400x400 25 kB]
  RGPL
  velký magnet   (další info)
 vozidlová anténa 1/4 [400x400 18 kB]
  PVA001
  vozidlová anténa 1/4   (další info)
 vozidlová anténa 5/8 [400x400 14 kB]
  PVA004
  vozidlová anténa 5/8
 vozidlový držák [400x400 20 kB]
  HLN8097
  vozidlový držák

Všechny údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a mají pouze informativní charakter.
BEZ ZÁRUKY

PRAGOKOM s.r.o., IČO: 45275122, DIČ: CZ45275122, OR: MS Praha odd. C, vl. 9421, tel.: +420 777 001 499
hlavní strana|mapa stránek|přenosné vysílačky|vozidlové radiostanice|kontakt